Ķempēnu muižas vēsture sākās ar Ķempēnu pagastu, kuru 1892. gadā apvienoja ar Ēveles pagastu. Muižai ir bijuši 3 īpašnieki. Pēdējais no 1882. gada līdz Latvijas Valsts 20.-to gadu zemes reformai ir bijis Dr. Med. Oscar v. Kobylinski. No veco ļaužu nostāstiem viņš pazīstams kā ievērojams dakteris. Ēveles kapos atrodas O.v. Kobylinska ģimenes kapu vieta. Latvijas valsts pirmajā atmodas laikā, 1929. gadā tagadējā saimnieka Ivara Āboltiņa vectēvs Teodors Āboltiņš manto 24,71 ha Ķempēnu muižas zemes, muižas kalpu māju ar dažādām saimniecības ēkām. Kalpu māja celta 1890. gadā.

Pēc 61 gada (tai skaitā 50 Padomju varas gadiem), 1990. gada maijā tiek atjaunotas Ivara Āboltiņa tiesības uz vectēva īpašumu un izveidota zemnieku saimniecība “Ķempēni” ar zemes īpašumu – 63 ha.

No 1993. gada zemnieku saimniecība “Ķempēni” darbojas kā apskates saimniecība. 1996. gada vasarā saimniecībā ieradās pirmais tūrists. Tieši ar šo notikumu sākas saimniecības darbība lauku tūrisma jomā, izmantojot 19. gadsimta muižas kalpu mājas vēsturisko pagātni, mājas plašās telpas un apkārtni.

Šodien Zemnieku saimniecība “Ķempēni” nodarbojas ar zemkopības nozari – graudkopību, ar mežsaimniecību, aitkopību, lauku tūrismu un zivsaimniecību.